Kreativní česká hudba

2014 - Year of Czech MusicRok 2014 byl plný významných výročí: připomněli jsme si narození nebo úmrtí několika velikánů klasické hudby – Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Česká muzea se zapojila do oslav a připravila tematické výstavy na poctu skladatelů přístupné pro širokou pro veřejnost.

Rok 2014 – rok české hudby

Národní muzeum v Praze – České muzeum hudby připravilo výstavu věnovanou Roku české hudby. Tato výstava se zakládala na dvou jevech, které přímo či nepřímo ovlivňovaly hudbu skladatelů. Jedná se o smrt a politiku, což jsou jevy, které v určitých obdobích významně ovlivnily dějiny světa.

České muzeum hudby, které se nachází v Praze, nabídlo návštěvníkům prohlídku výstavy Člověk – nástroj – hudba. Výstava představovala hudební nástroje jako výstup řemeslného zpracování. Na jaře se tady otevřela výstava na téma smrti v umění. Přicházející z epického cyklu Národního muzea o fenoménu smrti, výstava představovala smrt jako jeden z nejsilnějších zdrojů inspirace v hudbě a umění obecně. Prostřednictvím uměleckého vyjádření smrti v notách, na divadelním jevišti, na plátně nebo ve filmu, bylo možné konečně dosáhnout smíření s tím, že smrt je součástí života nás všech.

Politika a hudba – jak na sebe vzájemně působí?

Další výstava, kterou pořádalo Národní muzeum na jaře, se jmenovala Hudba a Politika. Výstava se konala v Národním památníku ve Vítkově. Expozice seznamovala návštěvníky se vztahem, který existoval mezi hudbou a politikou od dob francouzské revoluce až po současnost. Zde se podrobně ukázalo, jak se hudba používala, byla ovlivněna a dokonce i deformovaná politikou. Hudba zde byla prezentována jako nástroj politické propagandy a protestu, ale také jako prostředek k vytváření kolektivní identity. Výstava se také zabývala tím, jak politická moc ovlivnila podmínky, ve kterých hudba hraje roli.

Dvořák, Smetana a jejich muzeí

Muzeum Antonína Dvořáka se nachází na pražských Vinohradech a obdivovatelům skladatele je zde k dispozici stálá expozice s názvem Cesty Antonína Dvořáka. Tato výstava se zaměřuje na cesty, které Antonín Dvořák kdysi podnikl. Muzeum Bedřicha Smetany otevřelo své třetí stálou expozici věnovanou tomuto rodákovi Litomyšle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *