Jak hudba ovlivňuje kulturu a společnost

music affects our culture and societyHudba je už po tisíce let jednou z forem vyjádření myšlenek a pocitů pro lidi z různých kultur z celého světa. Nejstarší nález hudebních nástrojů byl archeology učiněn v Asii a je starý asi čtyři tisíce let. Podle archeologických nálezů měla každá stará kultura různé nástroje a způsoby vytváření hudby. Po celém světě ale hudba sloužila především jednomu účelu – spojovat lidi.

Není proto divu, že hudba byla často používána také v různých chrámech při náboženských obřadech. Když docházelo ke střetu a spojování různých kultur, docházelo logicky také ke střetu a míchání se jejich hudebních žánrů. Americký bluegrass je třeba směsí irské, skotské a africké hudby.

Hudba má někdy moc ovlivňovat společnost – jazz se například ve 20. století stal hlasem stále utlačovaných afroameričanů, zatímco punková hudba v 70. letech v Británii stála za vznikem punkového životního stylu a světonázoru.

Velký vliv na společnost a kulturu mívá také hudba písničkářů – v Česku to byly napřiklad písně Karla Kryla, které národu pod nadvládou komunistického režimu dodávaly naději a probouzely jej z apatie. V Americe zase velkou změnu způsobily protestsongy Woodyho Guthrieho nebo písně Boba Dylana přiměly mladou generaci k tomu, aby přemýšlela samostatně, aby si nenechala diktovat, jaké oblečení by měla nosit, jak by měla uvažovat nebo kde by měla pracovat.

Hudba ale společnost ne vždy ovlivňuje, vždy toho o ní ale mnoho vypovídá. Podle charakteru národní hudby můžeme do určité míry poznat také povahu občanů národa. Atmosféra dobové hudby nám toho řekne mnoho o duchu doby – o tom, co se tehdy lidem líbilo, co měli rádi, co je trápilo a čeho se báli. Z textů starých písní se toho o jejich době můžeme mnohdy naučit mnohem více než z učebnic dějepisu.

Hudba ale nemá vliv jen na kulturu – je prokázáno, že má příznivý vliv na lidské tělo i psychiku. Proč si tedy teď nejít nějakou dobrou hudbu poslechnout?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *