Dějiny české hudby

Středověk (cca od roku 850 do roku 1440)

History of Czech MusicV období středověku, hlavně na konci 9. století, se v regionu začal šířit liturgický gregoriánský chorál. V roce 1363 první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1364) objednal kompilaci existujícího chorálního repertoáru (známou také jako graduál Arnošta z Pardubic). Nejznámější české písně této doby byly Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave, vévodo české země, Buóh všemohúcí a Jezu Kriste, ščedrý kněže.

Renesance

Období renesance v Čechách (cca 1440 – 1620) bylo poznamenáno náboženskými reformy a spory, které je obklopovaly. Toto období také přineslo různé změny v liturgickém a posvátném zpěvu (v českém jazyce). Hudební styl renesance se začal šířit v zemi v polovině 15. století.

Období baroka

Období baroka v českých zemích (cca 1620-1740) bylo formováno především politickými a sociálními změnami, které následovaly po porážce v bitvě u Bílé hory v roce 1620. Ve velkém měřítku se prováděla konfiskace majetku, což vyvolalo masovou emigraci včetně odchodu intelektuálů a umělců. Královský dvůr byl přesunut do Vídně. Nový hudební styl začal pronikat do země na konci 17. století, zejména prostřednictvím dovozu italské hudby. Prvním významným českým skladatelem období baroka byl Adam Michna z Otradovic.

Klasicismus

Období klasicismu bylo nesmírně důležité pro hudbu v celé Evropě. V tomto období mnoho talentovaných a dobře vyškolených hudebníků z Čech odcházelo do významných evropských kulturních center. Tento trend úzce souvisel s vysokou kvalitou venkovské školy a systematického vzdělávání poskytovaného jezuity a piaristy v českých zemích.

Romantismus / národní hudba

První fáze tohoto období (cca 1810-1860) byla spojena s českým národním obrozením a hledáním jasného vnitrostátního stylu v hudbě. Dirigent a skladatel František Škroup (1801-1862) v roce 1834 napsal píseň Kde domov můj, která se později stala českou národní hymnou. Bylo to také období, kdy byla zřízena institucionální struktura českého hudebního života (Konzervatoř v roce 1811, Svaz hudebních umělců v roce 1803).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *